Als schoolbestuur dragen wij de eindverantwoordelijkheid voor 7 katholieke Zeelse scholen, verdeeld over 11 vestigingsplaatsen.

Als schoolbestuur dragen wij de eindverantwoordelijkheid voor 7 katholieke Zeelse scholen, verdeeld over 11 vestigingsplaatsen. Dankzij dit aanbod van kleuteronderwijs, lager onderwijs, buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs kan de Zeelse jeugd vanaf de kleutertijd tot de leeftijd van 18 in de eigen gemeente schoollopen. De meer dan 2500 kinderen en leerlingen die elk jaar naar onze scholen gaan, zijn het beste bewijs dat ouders kwaliteitsvolle scholen in de nabijheid appreciëren.

Het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs.  We scheppen de voorwaarden voor een goed verloop van het schoolgebeuren, de realisatie van het christelijk opvoedingsproject en de actuele leerplannen.

Als werkgever doen we een beroep op meer dan 450 leerkrachten en medewerkers die zich in onze scholen engageren voor degelijk onderwijs ten behoeve van de leerlingen.

De dagelijkse schoolleiding geven we in handen van de directie. Via de algemeen directeur en door regelmatig overleg met de directies houden we de vinger aan de pols. Waar nodig zorgen we voor ondersteuning.

We zijn vertegenwoordigd in alle schoolraden, in de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk, het LOP,  in het overleg van de scholengemeenschappen ‘Katholiek Onderwijs Zele’ voor het basisonderwijs en ‘Scholen aan de Durme’ voor het secundair onderwijs.

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijke voor de beleidsvorming, het onderwijsaanbod, het financieel beheer en de gebouwen.  We bieden de materiële voorwaarden om eigentijds, kwaliteitsvol onderwijs te realiseren.

Er wordt sterk ingezet op een goed onderhouden en aangepast onderwijspatrimonium.  Zo kunnen onze scholen zich ontwikkelen tot ‘knooppunten van relaties’ waar de leerling centraal staat.

Met veel respect, (zelf)vertrouwen, verbondenheid, welbevinden, eigenaarschap en vanuit onze christelijke identiteit willen we iedereen in onze scholen waarderen voor de eigen talenten en kansen bieden om ze optimaal te ontwikkelen binnen krachtige leeromgevingen.

Dit is het engagement dat we als schoolbestuur opnemen. Dat is ook het engagement waarvoor we op ieders steun rekenen.